Понеделник 27, Май 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 09.04.2024г.

Община Симеоновград подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството споразумение №РД-02-30-637/03.04.2024г. за финансиране в размер на 993 000,00 за цялостна реализицаия на обект "Реконструкция на централен градски парк"

„Реконструкция  на  централен  градски  парк“

На 03.04.2024 г. кметът на общината  г-жа М.Рангелова подписа с Министерство на регионалното развитие и благоустройството споразумение № РД-02-30-637 / 03.04.2024 г. за финансиране в размер на 993 000,00 лв. за цялостна реализация на обект “Реконструкция на централен градски парк“.

Този обект е част от Инвестиционната програма за общински проекти за 10 млн.лева, съгласно Приложение № 3 към чл.107, ал.13 от ЗДБРБ за 2024 г

Проектът обхваща дейности  свързани с  реконструкцията на единствения градски парк на град Симеоновград, състоящи се в премахване на  стари мъртви дървета и стари съоръжения, разрушаване на съществуващи пешеходни пътеки, създаване на нов облик на парка с обособяване на отделни кътове и площадки и необходимото за тях оборудване, създаване на ново парково осветление, нови настилки по пешеходни пътеки,  алеи и площадки, ново озеленяване, ново площадково ВиК и видеонаблюдение.  Предложена е изцяло нова композиция на парковата територия. Предвидена е алейна мрежа, осигуряваща достъп до новопроектираните площадки и места за отдих. Съществуващите паметници се запазват, като се оформя пространството около тях. За тяхното подчертаване е използвано декоративно осветление. Детската площадка е разделена на зони, за различни възрастови групи, с разнообразни занимания. Същата ще бъде оборудвана със съоръжения, маси за тенис, беседки, стойки за паркиране на велосипеди и чешми. Към всички кътове за отдих се предвижда разполагане на пейки. На цялата територия ще бъдат разположени прожектори, осветителни тела на стълбове и камери за видеонаблюдение. Предвиждат се много нови дървета и храсти от видове с изявени декоративни качества, храстовидна растителност с красив цъфтеж, рози и живи плетове за създаване на по-съвременна визия на парка. Тревните площи се предвижда да се изградят наново с тревни смески, подходящи за територията и устойчиви на засенчване. Изграждане достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания.

След изпълнение на проекта община Симеоновград ще разполага с едно модерно и реновирано място за отдих и игра. Ще бъдат подобрени условията за живот на жителите на община Симеоновград.   

   

 

   

                   

Сподели: