Понеделник 27, Май 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 02.05.2024г.

Реализация на  обект „Основен ремонт на пешеходна зона на  улица Търговска“

На 24.04.2024 г. кметът на общината  г-жа М.Рангелова подписа с Министерство на регионалното развитие и благоустройството споразумение за финансиране в размер на 660 000,00 лв. за цялостна реализация на  обект „Основен ремонт на пешеходна зона на  улица Търговска“

Този обект е част от Инвестиционната програма за общински проекти за 10 млн.лева, съгласно Приложение № 3 към чл.107, ал.13 от ЗДБРБ за 2024 г.

Проектното решение предвижда зониране на пространството, чрез обособяване на стъпаловидни тераси в централната част на улицата. По краищата на улицата се запазват съществуващите нива, за да не се компрометират входовете към сградите.

Оформя се живописно решение, заобикалящо съществуващите дървета.

По периферията на новопроектираните тераси се поставя композиция от модулни паркови елементи – пейки, кашпи и бетонни табуретки. Около дърветата се монтират кръгли дървени пейки, обособявайки кътове за почивка на нивото на сградите. В южната част на улицата ще се изгради композиция от фонтани, вградени в настилката.

Предвижда се подмяна на двата водопровода, преминаващи под зоната, включително съществуващите сградни водопроводни отклонения. Проектират се нови линейни отводнители.

След изпълнение на проекта община Симеоновград ще разполага с едно модерно и реновирано място за отдих. Ще бъдат подобрени условията за живот на жителите на Симеоновград.

 

Сподели: