Понеделник 27, Май 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 08.05.2024г.

Предупреждение към собствениците на пчелни семейства

 

        Във връзка с постъпило  в Община Симеоновград уведомително писмо от  Железопътна секция Пловдив за провеждане на надземно третиране с хербицид срещу  плевели по железопътната линия , Ви уведомяваме :

На  09.05.2024г.  в междугарие  Симеоновград  - Харманли  ще се проведе надземно третиране с хербицид на дървесна растителност  на железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни с препарат НАСА ТАФ. Препаратът е разрешен за употреба в Република България със Заповед  № РД 11-1854 от 12.08.2020г. и пускане на пазара и употреба с Разрешение №0031-ПРЗ, издание 6 от 22.08.2022 на МЗГ.

Сподели: