Събота 20, Юли 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 03.07.2024г.

ПОКАНА

Във връзка със стартирала Процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.001 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновавяне на многофамилни жилищни сгради, включително чрез справяне с енергийната бедност", Община Симеоновград кани обществеността на среща на 05.07.2024г. от 09:00ч. в сградата на Общинска администрация Симеоновград, ет.2.

Сподели: