Неделя 26, Септември 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 20.03.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      Във връзка с въведеното извънредно положение в страната заради разпространението на заразата от новия коронавирус  COVID-19  от 13 март до 13 април,община Симеоновград  апелира за намаляване на контактите в случаите, когато това е възможно и напомня разплащането на местни данъци и такси може да бъде направено по :

-ПО БАНКОВ ПЪТ:

БАНКА ДСК - Димитровград

BIC  - STSABGSF

IBAN - BG11STSA93008400400100

Основание за вид плащане:

442100- данък недвижими имоти;

442400- такса битови отпадъци;

442300- данък превозно средство;

 

 Или EASY PAY.

 В случаите на невъзможност за обслужване и  плащане по посочените по-горе начини,общината предоставя възможност за плащане на каса при въведен строг пропусквателен режим.

   Очаква се срокът за плащане с отстъпка да бъде увеличен до 30.06.2020 г.предвид извънредните обстоятелства.

      Телефон за контакти МДТ :03781/2202

      Общинска администрация ограничава достъпа на граждани  с цел осигуряване защита на живота и здравето на потребители на услуги и на служители.

Сподели: