Неделя 26, Септември 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 21.03.2020г.

Съобщение във връзка със сигнали на самотно живеещи възрастни хора 

Уведомяваме Ви, че самотно живеещи възрастни хора в крайна нужда и изпаднали в безпомощност, могат да подават сигнал за съдействие при снабдяване с лекарства и продукти от първа необходимост. 

за град Симеоновград : 03781 23 41

1.Кметство с. Свирково

Адрес: с. Свирково, община Симеоновград , тел.03783 22 20

2.Кметство с. Константиново

Адрес: с. Константиново, община Симеоновград , тел.03784 22 20

3.Кметство с. Калугерово

Адрес: с. Калугерово, община Симеоновград , тел.03782 22 20 

4.Кметство с. Навъсен

Адрес: с. Навъсен, община Симеоновград , тел.03786 22 20

5.Кметство с. Тянево

Адрес: с. Тянево, община Симеоновград , тел.03787 22 20 

6.Кметство с. Троян

Адрес: с. Троян, община Симеоновград , тел.03782 24 20

7.Кметство с. Дряново

Адрес: с. Дряново, община Симеоновград , тел.03785 24 20

8.Кметство с. Пясъчево

Адрес: с. Пясъчево, община Симеоновград , тел.03782 22 35 

Сподели: