Петък 27, Ноември 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 27.05.2020г.

Детска градина "Детство" и детска ясла "Пролет" ще отворят врати на 1 юни!............

Възложено е на директорите да направят проучване сред родителите, от кога и колко деца ще посещават детските заведения. При завишен брой деца ще има готовност за реорганизация на групите. Посещението в детските заведения ще бъде предимно на деца, чиито родители са на трудов договор и нямат възможност за отпуск. Препоръчваме на родителите, които имат възможност, да задържат децата вкъщи, тъй като домашната среда е най-безопасна.  От Министерството на образованието е предоставена Декларация за информирано съгласие и споделена отговорност, която трябва да попълни всеки родител. Същата ще бъде разпространена чрез сайта на общината.

На директорите на детските заведения са предоставени инструкции за  организиране на дейностите. В момента тече подготовка за отварянето, като се дезинфекцират всички помещения, подготвят се дворните площи. Деца с грипоподобни симтоми и температура няма да бъдат приемани до пълното им възстановяване.

По отношение на хигиената в сградите, същите ще се дизенфекцират по няколко пъти дневно. Площадките на открито ще бъдат разделени, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи, като за тях също важи графика за дезинфекция!

Сподели: