Петък 26, Февруари 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 19.03.2020г.

 

Общинска администрация ограничава достъп на граждани.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Във връзка с въведеното извънредно положение в страната заради разпространението на заразата от новия коронавирус  COVID-19  от 13 март до 13 април, община Симеоновград  апелира за намаляване на контактите в случаите, когато това е възможно и напомня на граждани и фирми при необходимост от предоставяне на  административна услуга препоръчваме заявяването или получаването да бъде извършено по няколко възможни начина:

 1.Електронен път по електронна поща-obshtina_simgrad@abv.bg

 2.Чрез системата за сигурно електронно връчване.

 3.Български пощи.

 3.Чрез използване на услугите на лицензирани пощенски оператори на адрес, като пощенските разходи са за негова сметка.

 

  Заплащането на електронните услуги да става по банков път.

БАНКА ДСК - Димитровград

BIC  - STSABGSF

IBAN - BG11STSA93008400400100

Основание за вид плащане:

448007- административни услуги. 

 

  Телефон за контакти АО : 03781/2080

  Телефон за контакти МДТ :03781/2202

      Общинска администрация ограничава достъп на граждани.

     Горепосочените мерки се прилагат с цел гарантиране на непрекъснатост на процеса по административното обслужване при осигуряване на засилени мерки за защита на живота и здравето на потребители на услуги и на служители.

Сподели: