Петък 26, Февруари 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 10.03.2020г.

 

ОТМЕНЯ СЕ петъчния пазар в гр. Симеоновград.

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Общинска Администрация Симеоновград УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица, че съгласно Заповед №106/10.03.2020 г. на Кмета на община Симеоновград.

ОТМЕНЯ СЕ петъчния пазар в гр. Симеоновград. Ще бъде  временно затворен заради повишените мерки за биологична сигурност срещу  коронавируса до второ нареждане.

 

 

 

Общинска Администрация Симеоновград

Сподели: