Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 18.07.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява №10 с предмет: "Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 гр.Симеоновград
Вид на процедурата: Обява №10