Четвъртък 24, Септември 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 17.09.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2019-0006
Описание на поръчката: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ДВОРА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Вид на процедурата: публично състезание