Четвъртък 24, Септември 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 19.09.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Изпълнение на строителен надзор при реализация на строително-монтажните работи на обект: "Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паисий“, гр.Симеоновград”
Вид на процедурата: Обява №3