Неделя 09, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 20.03.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2020-0003
Описание на поръчката: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „АВАРИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЦА ОТ О.Т. 1+87 М. ДО О.Т. 64 В С.ТРОЯН“ ОБЩ. СИМЕОНОВГРАД“
Вид на процедурата: Публично състезание