Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 27.03.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Доставка на един брой употребяван лек автомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа-община Симеоновград“
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява №4