Неделя 24, Октомври 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 10.06.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: ”Предоставяне на услуги със строителна техника по почистване на локални замърсявания и/или нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград”
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява №6