Вторник 11, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 19.06.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: "Почистване на нерегламентирани сметища в община Симеоновград"
Вид на процедурата: Публична покана