Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 08.10.2014г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: "Почистване на нерегламентирани сметища в община Симеоновград"
Вид на процедурата: Публична покана