Вторник 11, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 07.07.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: "Доставка на 1 бр. употребяван товарен камион /самосвал/ до 7.5 тона с полезен товар"
Вид на процедурата: Публична покана