Вторник 11, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 07.07.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обект: “Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”
Вид на процедурата: Публична покана