Вторник 11, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 08.07.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 670798
Описание на поръчката: "Авторски надзор при строителство на обект: „Основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр.Симеоновград"
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление