Вторник 11, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 02.09.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на Община Симеоновград за експлоатационен сезон 2015-2016 г.
Вид на процедурата: Обществена поръчка