Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 11.12.2014г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: "Избор на изпълнител за реконструкция на ул."Хан Аспарух", гр.Симеоновград, Община Симеоновград"
Вид на процедурата: Публична покана