Вторник 19, Януари 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 05.01.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 656670
Описание на поръчката: Процедура на договаряне без обявление с идентификационен номер 656670 с предмет: "Авторски надзор при строителство на обект: „Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на Община Симеоновград – HKV2222 /I-8, Хасково-Харманли / - Поляново-Граница Община /Харманли-Симеоновград/ - Константиново /III-8007/ иHKV2161 /III-7604, Свирково-Симеоновград/ - Троян – Дряново – Тянево""
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА