Вторник 11, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 19.03.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява №1 с предмет:„Изготвяне на анализи за социално-икономическите ползи за развитието на селския район, устойчивостта на инвестицията и анализи разходи-ползи (финансов анализ) за следните проектни предложения на Община Симеоновград: • Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация - Община Симеоновград с адрес: град Симеоновград, площад „Шейновски” №3; • Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Симеоновград.
Вид на процедурата: Обява №1