Петък 25, Септември 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 09.05.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: Обява No 5 с предмет: " Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 в гр. Симеоновград"
Описание на поръчката: Обява No 5 с предмет: " Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 в гр. Симеоновград"
Вид на процедурата: Обява No 5 с предмет: " Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 в гр. Симеоновград"