Петък 25, Септември 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 17.05.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0009
Описание на поръчката: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВИК МРЕЖИ “ ГР. СИМЕОНОВГРАД
Вид на процедурата: Публично състезание