Петък 25, Септември 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 18.06.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява №6 с предмет: "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"
Вид на процедурата: Обява №6 с предмет: "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"