Петък 25, Септември 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 03.07.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация-Община Симеоновград с адрес: гр.Симеоновград, площад "Шейновски" №3"
Вид на процедурата: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП