Събота 15, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 04.07.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Обновяване на Централен градски парк в кв.56, гр. Симеоновград
Вид на процедурата: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП