Събота 15, Август 2020г.
Дата на публикуване: 22.04.2020 г. ( обновено на: 22.04.2020 13:29:22)
Кратък текст на съобщението:

Протокол от проведено публично заседание от работата на комисия, определена за разглеждане и оценка на получените оферти по реда на чл.186 и сл. от ЗОППрикачен файл: Изтеглете файла: