Събота 15, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 30.07.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява №12 с предмет: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН ЦЕНТЪР"
Вид на процедурата: Обява №12