Неделя 09, Август 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 17.01.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: "Изпълнение на строителен надзор при реализация на строително-монтажни работи на обект: "Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ "Отец Паисий", гр.Симеоновград
Вид на процедурата: Покана по чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП за предоставяне на оферта