Четвъртък 22, Октомври 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 03.07.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Свети Климент Охридски", гр.Симеоновград"
Вид на процедурата: Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП