Понеделник 26, Октомври 2020г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 26.10.2020г.

Официално откриване на обновената ДГ " Зорница" гр. Симеоновград

Публикувана на: 22.10.2020г.

Заповед на Министъра на здравеопазването..................

Публикувана на: 20.10.2020г.

Заповед №509/20.10.2020г. на кмета на община Симеоновград във връзка с повишаващия се брой заболели от COVID 19

Публикувана на: 15.10.2020г.

Заповед на Министъра на здравеопазването.........

Публикувана на: 24.09.2020г.

Уведомление до земеделските производители

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 26.10.2020г.

Наименование на проекта: Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград

Публикувана на: 23.10.2020г.

До заинтересованите лица по чл.26, ал.2 от ЗНА относно:Проект на нова Наредба за регистрация, отчет, контрол и изискванията на които трябва да отговарят превозните средства с животинска тяга в Община Симеоновград

Публикувана на: 23.10.2020г.
Публикувана на: 22.10.2020г.
Публикувана на: 09.01.2014г.

Декларации

Публикувана на: 26.10.2020г.

Официално откриване на обновената ДГ " Зорница" гр. Симеоновград

Публикувана на: 22.10.2020г.

Заповед на Министъра на здравеопазването..................

Публикувана на: 20.10.2020г.

Заповед №509/20.10.2020г. на кмета на община Симеоновград във връзка с повишаващия се брой заболели от COVID 19