Неделя 24, Януари 2021г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 21.01.2021г.

Бабинден в ОбА Симеоновград

Публикувана на: 21.01.2021г.

Поздрав от г-жа Милена Рангелова - Кмет на община Симеоновград по случай Бабинден

Публикувана на: 15.01.2021г.

143 години от Освобождението на Търново Сеймен от турско робство

Публикувана на: 04.01.2021г.

Уважаеми съграждани, приемете моите най-сърдечни благопожелания по случай един от най-почитаните християнски празници - 6 януари

Публикувана на: 04.01.2021г.

Във връзка с празника Богоявление и хвърлянето на кръста в река Марица

 

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 22.01.2021г.

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври

Публикувана на: 22.01.2021г.
Публикувана на: 21.01.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на Бюджета на Община Симеоновград към 31 декември 2020г.

Публикувана на: 19.01.2021г.

Заповед № 20 от 13.01.2021г. за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация/ на УПИ XVII- 1788, в кв.104  с обхват  УПИ XVII- 1788 и УПИ II-1787, в кв.104  по плана на  гр. Симеоновград,  обл. Хасково.  

Публикувана на: 18.01.2021г.

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на Кана Желева Велева, Иванка Желязкова Параскова-Карушкова, Иванка Господинова Тодорова, Мария Вълчева Колева, Мирослава Иванова Златева, Иван Димитров Петков, Виолета Любомирова Господинова, Любомир Бончев Господинов, Ради Господинов Дойков и Дончо Митев Иванов,  като заинтересувани лица заповед № 590 от 07.12.2020 г. на Кмета на община Симеоновград

Публикувана на: 24.07.2015г.

Информация за начини на плащане

Публикувана на: 21.01.2021г.

Поздрав от г-жа Милена Рангелова - Кмет на община Симеоновград по случай Бабинден

Публикувана на: 21.01.2021г.

Бабинден в ОбА Симеоновград