https://www.livechatalternative.com/
Понеделник 27, Май 2024г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 23.05.2024г.

Поздрав 24 май

Публикувана на: 23.05.2024г.

Собствениците на пчелни кошери трябва да с повишено внимание през следващия месец , заради обработки на площи по жп линиите с хербецид против плевели. Изготвен е график от железопътната секция Пловдив......................

Публикувана на: 20.05.2024г.
ПОКАНА 
Празничен концерт по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
Публикувана на: 14.05.2024г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 "Река Марица".................

Публикувана на: 13.05.2024г.

Заповед РД-01-318/08.05.2024г. на Министъра на здравеопазването

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 23.05.2024г.

Във връзка с изтичане на срока за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както  и за гласуване с подвижната избирателна кутия, Ви уведомяваме, че  в Общинска администрация Симеоновград и кметствата е организирано дежурство на 24 и 25 май  2024г .от 08.00ч. до 17.00 ч.

 

Публикувана на: 22.05.2024г.

Девето заседание на общински съвет  Симеоновград

Публикувана на: 23.05.2024г.

Собствениците на пчелни кошери трябва да с повишено внимание през следващия месец , заради обработки на площи по жп линиите с хербецид против плевели. Изготвен е график от железопътната секция Пловдив......................

Публикувана на: 23.05.2024г.

Поздрав 24 май