Вторник 17, Май 2022г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 13.05.2022г.

Община Симеоновград съвмествно с МКБППМН организират спортен полуден по случай "Ден на спорта"

Публикувана на: 13.05.2022г.

Строго се забранява навлизане във всички водни обекти на територията на община Симеоновград с цел къпане, плуване и практикуване на водни спортове!

Публикувана на: 04.04.2022г.

Обява Великден

Публикувана на: 04.04.2022г.

АКЦИЯ ПО ЗАСАЖДАНЕ НА ДЪРВЕТА

Публикувана на: 08.03.2022г.

МКБППМН проведе конкурс за ,,Най-оригинална мартеница” в Симеоновград

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 13.05.2022г.

 

Заповед № 252 от 13.05.2022г за разрешаване изготвянето на  проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация/      на    УПИ V III – 6 1, в кв. 8 с обхват на УПИ VIII – 6 1 и V - 62 , в кв. 8 по плана на с. Пясъчево ,  общ. Симеоновград,   обл. Хасково

 

 

Публикувана на: 12.05.2022г.

Списък с услуги - предоставяни от всички администрации

Публикувана на: 11.05.2022г.

Заповед №94/17.03.2022г. на Кмета на Община Симеоновград

Публикувана на: 27.04.2022г.

Административни услуги "Търговия, туризъм и транспорт"

Публикувана на: 27.04.2022г.

Административно-технически  услуги "Устройство на територията"

Публикувана на: 27.04.2022г.

Правни и административно-технически услуги

Публикувана на: 22.03.2022г.

Проект на Наредба №7 за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Симеоновград

Публикувана на: 13.05.2022г.

Строго се забранява навлизане във всички водни обекти на територията на община Симеоновград с цел къпане, плуване и практикуване на водни спортове!

Публикувана на: 13.05.2022г.

Община Симеоновград съвмествно с МКБППМН организират спортен полуден по случай "Ден на спорта"