Неделя 09, Август 2020г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 06.08.2020г.

Обявление във връзка с очакваните високи температури........

Публикувана на: 06.08.2020г.

Заповед № ПО-09-33 на Директора на Областна дирекция "Земеделие" -Хасково

Публикувана на: 04.08.2020г.

Заповед №РД-01-447/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването

Публикувана на: 04.08.2020г.

Обява на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ............

Публикувана на: 31.07.2020г.

ДАРЕНАТА ВОДА ОТ ПП „ГЕРБ“ И БЧК БЕ РАЗДАДЕНА ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБА СИМЕОНОВГРАД НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД. OБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОДАРИ НА ДАРИТЕЛИТЕ БЧК И ПП "ГЕРБ".

 

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 04.08.2020г.
Публикувана на: 26.11.2015г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Публикувана на: 06.08.2020г.

Заповед № ПО-09-33 на Директора на Областна дирекция "Земеделие" -Хасково

Публикувана на: 06.08.2020г.

Обявление във връзка с очакваните високи температури........

Публикувана на: 04.08.2020г.

Обява на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ............

Публикувана на: 04.08.2020г.

Заповед №РД-01-447/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването