Неделя 24, Октомври 2021г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 01.10.2021г.

Поздравителен адрес от Кмета на община Симеоновград - г-жа Милена Рангелова по повод Международния ден на възрастните хора

Публикувана на: 30.09.2021г.

Споразумения Общинска служба земеделие.....

Публикувана на: 22.09.2021г.

 България празнува днес 113 години Независимост! На 22 септември 1908 година княз Фердинад и премиерът Александър Малинов обявяват дотогава васалното Княжество България за независимо царство.

Публикувана на: 15.09.2021г.
ОТМЕНЯ СЕ  ТРАДИЦИОНЕН ЕСЕНЕН ПАНАИР И ФЕСТИВАЛА „ЗЛАТНА ЕСЕН“
 
Публикувана на: 02.09.2021г.

На вниманието на клиентите на Дирекция "Бюро по труда" Харманли, филиал Симеоновград.........

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 22.10.2021г.

Баланс към 30.09.2021г.

Публикувана на: 22.10.2021г.

Тримесечен отчет за капиталовите разходи - трето тримесечие

Публикувана на: 22.10.2021г.

Баланс към 30.06.2021г.

Публикувана на: 22.10.2021г.

 

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на Таня Ангелова Митева, като заинтересовано лице заповед № 352 от 15.10.2021 г. на Кмета на община Симеоновград, с която се одобрява изменение на действащия ПУП /Подробен устройствен план/ – ПР /план за регулация/ на УПИ V – за жилищно строителство и магазини и УПИ IХ – 1941 в квартал 133 по действащия план на гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково.

 

Публикувана на: 22.10.2021г.

Годишен финансов отчет за 2020г.

Публикувана на: 22.10.2021г.

Тримесечен касов отчет към 30.09.2021г.

Публикувана на: 20.10.2021г.
Публикувана на: 18.10.2021г.
Публикувана на: 28.07.2021г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.

Публикувана на: 26.04.2021г.

Баланс към 31.03.2021г.