Неделя 26, Септември 2021г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 22.09.2021г.

 България празнува днес 113 години Независимост! На 22 септември 1908 година княз Фердинад и премиерът Александър Малинов обявяват дотогава васалното Княжество България за независимо царство.

Публикувана на: 15.09.2021г.
ОТМЕНЯ СЕ  ТРАДИЦИОНЕН ЕСЕНЕН ПАНАИР И ФЕСТИВАЛА „ЗЛАТНА ЕСЕН“
 
Публикувана на: 14.09.2021г.

 

Поздрав по повод Професионалния празник на българските пожарникари и Национална служба ПБЗН:

Публикувана на: 14.09.2021г.
     
 ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!
Публикувана на: 06.09.2021г.
Днес, на 6 септември, честваме Съединението на Източна Румелия и Княжество България.
Днешната дата е урок за сила, достойнство и вяра!
Това е денят, който ни дава национално самочувствие и ни кара да бъдем борбени, силни и обединени.
Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 23.09.2021г.
Публикувана на: 20.09.2021г.

Заповед № 309 от 16.09.2021г за разрешаване изготвянето на проект за изменение на подробен устройствен план – ПР /план за  регулация/      на    УПИ IV - 98, в кв. 28 с обхват на  УПИ IV – 98, II – 99, III – 90 и VI - 97, в кв. 28  по плана на  с. Тянево,  общ. Симеоновград,  обл. Хасково.  

Публикувана на: 20.09.2021г.

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ община Симеоновград съобщава на Добромир Лозев Вълчев, като заинтересовано лице, че е разработен проект за изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /Плана за регулация/ за УПИ V – за жилищно строителство и магазини в кв. 133 по действащия план на гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково.

 

Публикувана на: 24.07.2015г.

Информация за начини на плащане

Публикувана на: 22.09.2021г.

 България празнува днес 113 години Независимост! На 22 септември 1908 година княз Фердинад и премиерът Александър Малинов обявяват дотогава васалното Княжество България за независимо царство.