Неделя 16, Май 2021г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 11.05.2021г.

Обява

Публикувана на: 05.05.2021г.

Заповед 29.04.2021 г.

Публикувана на: 05.05.2021г.

Заповед 29.04.2021

Публикувана на: 29.04.2021г.

Великденска изложба

Публикувана на: 20.04.2021г.

Информация относно имунизация на лицата от Фаза 4 от Националния вакксинационен план......

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 14.05.2021г.

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на Галя Радева Митева, като заинтересовано лице заповед № 119 от 15.04.2021 г. на Кмета на община Симеоновград, с която се одобрява:

Публикувана на: 12.05.2021г.

РЕГИСТЪР

На издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници от Община  Симеоновгрaд за 2021

Публикувана на: 12.05.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на Бюджета на Община Симеоновград към 30 април 2021г.

Публикувана на: 10.05.2021г.

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на Ваня Цонева Колева, Маргарита Цонева Цонева, Татяна Стефанова Чекова, Таня Янчева Панайотова, Миролюб Станков Димов, Дамянка Димитрова Георгиева, Борислав Делчев Панайотов, Красимира Делчева Панайотова, като заинтересовани лица заповед № 106 от 01.04.2021 г. на Кмета на община Симеоновград, с която се одобрява:

Публикувана на: 11.05.2021г.

Обява