Сряда 06, Декември 2023г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 06.12.2023г.

6-ти декември празник на град Симеоновград

Публикувана на: 06.12.2023г.

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.........................

Публикувана на: 06.12.2023г.

     

Публикувана на: 01.12.2023г.

Тържествено запалване светлените на коледната елха

Публикувана на: 01.12.2023г.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Симеоновград организира конкурс на тема Моята вълшебна Коледа!

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 05.12.2023г.
Публикувана на: 04.12.2023г.
Публикувана на: 04.12.2023г.
Публикувана на: 01.12.2023г.

МАНДАТ 2023-2027г.

Публикувана на: 30.11.2023г.

Обявление относно изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000425 „Река Съзлийка“.

Публикувана на: 23.11.2023г.

МАНДАТ 2023-2027г.

Публикувана на: 01.07.2016г.

Правилници

Публикувана на: 06.12.2023г.

     

Публикувана на: 06.12.2023г.

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.........................

Публикувана на: 06.12.2023г.

6-ти декември празник на град Симеоновград

Публикувана на: 01.12.2023г.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Симеоновград организира конкурс на тема Моята вълшебна Коледа!

Публикувана на: 01.12.2023г.

Тържествено запалване светлените на коледната елха