Сряда 17, Август 2022г.

Добре дошли в официалния сайт на Община Симеоновград!Новини
Публикувана на: 16.08.2022г.

Обявление от Общинска Служба по "Земеделие" Димитровград

Публикувана на: 09.08.2022г.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022Г.

Публикувана на: 26.07.2022г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА МЕСТНИ ВЛАСТИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Публикувана на: 22.07.2022г.

Заповед №338/21.07.2022г.

Публикувана на: 30.06.2022г.

Зажънване

Публикувани или обновени през последните 7 дни
Публикувана на: 16.08.2022г.

Заповед за образуване на избирателни секции

Публикувана на: 16.08.2022г.

Заповед за определяне на местата за обявяване на избиратекните списъци

Публикувана на: 12.08.2022г.

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/, обявява  на : Иванка Койчева Вълкова от гр. Гълъбово и Митко Тодоров Стоянов от гр. Стара Загора

Публикувана на: 17.03.2020г.

Наименование на проекта:"Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Свети Климент Охридски", гр.Симеоновград

№ на проекта: BG06RDNP001-7.002-0032-C01/16.03.2020

Публикувана на: 16.08.2022г.

Обявление от Общинска Служба по "Земеделие" Димитровград