Петък 22, Септември 2023г.
Текущи новини
Публикувана на: 12.07.2023г.

Официално откриване на новата сграда на Център за обществена подкрепа  в гр.Симеоновград

Прочети новината
Публикувана на: 16.06.2023г.

Писмено становище относно : "Изграждане на въздушен електропровод високо напрежение 220кv.,  преминаващ през землищата на с.Константиново, с.Калугерово и с.Пясъчево" с възложител ГРИЙН ПРОФИТ  ЕООД

Прочети новината
Публикувана на: 12.06.2023г.

ПОКАНА

Прочети новината
Публикувана на: 02.06.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

     

Прочети новината
Публикувана на: 02.05.2023г.

Ограничителни мерки на Европейския съюз

Прочети новината