Неделя 24, Януари 2021г.
Текущи новини
Публикувана на: 23.12.2020г.

Заповед 606/23.12.2020

Прочети новината
Публикувана на: 23.12.2020г.

Получено дарение от собствениците на магазин "Вкусен свят" Магдалена и Христо Христови

Прочети новината
Публикувана на: 22.12.2020г.

Заповед №603/22.12.2020г. на Кмета на Община Симеоновград...........

Прочети новината
Публикувана на: 21.12.2020г.

Заповед №РД-01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването......

Прочети новината
Публикувана на: 14.12.2020г.

Съобщение до пчеларите и стопаните, обработващи площи със земеделски култури.......

Прочети новината