Неделя 25, Октомври 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 19.08.2020г.

Отменя се провеждането на XVI – ти фолклорен събор  „Златна есен“ и  Tрадиционния есенен панаир в Симеоновград за 2020 г. 

Прочети новината
Публикувана на: 18.08.2020г.

Съобщение

Прочети новината
Публикувана на: 06.08.2020г.

Заповед № ПО-09-33 на Директора на Областна дирекция "Земеделие" -Хасково

Прочети новината
Публикувана на: 04.08.2020г.

Заповед №РД-01-447/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването

Прочети новината
Публикувана на: 04.08.2020г.

Обява на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ............

Прочети новината