Сряда 22, Май 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 20.05.2024г.
ПОКАНА 
Празничен концерт по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
Прочети новината
Публикувана на: 14.05.2024г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 "Река Марица".................

Прочети новината
Публикувана на: 13.05.2024г.

Заповед РД-01-318/08.05.2024г. на Министъра на здравеопазването

Прочети новината
Публикувана на: 10.05.2024г.

Предупреждение към собствениците на пчелни семейства

 

Прочети новината
Публикувана на: 08.05.2024г.

Предупреждение към собствениците на пчелни семейства

 

Прочети новината