Четвъртък 22, Февруари 2024г.
Публикувана на: 15.03.2023г. (обновена на: 10.04.2023 09:18:00)

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Симеоновград изготви Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, предлагаме на вниманието на заинтересованите лица и жителите на община Симеоновград в 30- дневен срок, считано от 15.03.2023 г., да депозират становища и предложения по представения Анализ и Предложение за планиране на социалните услуги, в деловодството на общината на адрес: гр. Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 3 или на email: obshtina@simeonovgrad.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на анализ и предложение чрез публикуваните по-долу приложения. 

 

МИЛЕНА  РАНГЕЛОВА  /п/
Кмет на община Симеоновград

 

Сподели: