Вторник 31, Януари 2023г.

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга "Обществена трапезария", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд"

Публикувана на: 20.12.2016г. (обновена на: 28.02.2017 11:52:00)