Понеделник 27, Май 2024г.

Проект за изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на общински съвет Симеоновград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Публикувана на: 12.04.2024г. (обновена на: 16.04.2024 09:02:00)