Петък 25, Септември 2020г.
Търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на общински имоти  - частна и публична  общинска собственост
Сподели: