Петък 23, Април 2021г.
Архив на новини
Публикувана на: 18.08.2020г.

Съобщение

Прочети новината
Публикувана на: 06.08.2020г.

Обявление във връзка с очакваните високи температури........

Прочети новината
Публикувана на: 06.08.2020г.

Заповед № ПО-09-33 на Директора на Областна дирекция "Земеделие" -Хасково

Прочети новината
Публикувана на: 04.08.2020г.

Заповед №РД-01-447/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването

Прочети новината
Публикувана на: 04.08.2020г.

Обява на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ............

Прочети новината