Неделя 19, Септември 2021г.
Архив на новини
Публикувана на: 09.04.2021г.

Заповед №220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването

Прочети новината
Публикувана на: 31.03.2021г.

Информация за липса на ел.захранване

Прочети новината
Публикувана на: 26.03.2021г.

На основание чл.23 ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам ОбС Симеоновград на шестнадесето заседание на 30.03.2021г./вторник/ от 13.30 часа в зала №14  в сградата на ОбА със следния проект

Прочети новината
Публикувана на: 19.03.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с изтичане на срока за подаване на заявление за вписване по настоящ адрес

Прочети новината
Публикувана на: 18.03.2021г.

Заповед РД-01-173/18.03.2021 г.

Прочети новината