Неделя 07, Март 2021г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 15.03.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2015-0011
Описание на поръчката: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград
Вид на процедурата: