Сряда 22, Май 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
14.03.2016г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Процедура на договаряне без обявление, открита с Решение №495 от 10.12.2015г.
Свързана преписка
14.03.2016г.
14.03.2016г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
000638-2016-0001
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
”Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обект- Допълнителни СМР към основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”
Свързана преписка
14.03.2016г.
15.03.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0009
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”
Свързана преписка
15.03.2016г.
15.03.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0012
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковска“№ 21 вх.А,Б,В, в гр. Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”
Свързана преписка
15.03.2016г.
15.03.2016г. Вид на процедурата:

Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0011
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на ул. „Раковска“№ 4-10, в гр. Симеоновград
Свързана преписка
15.03.2016г.
04.04.2016г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2015-0007
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Реконструкция на част от улица "Търговска", част от улица "Граф Келер" и площадно пространство пред сградата на Общината в гр. Симеоновград
Свързана преписка
04.04.2016г.
11.04.2016г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1, т.(1-5) и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на съществуваща многофамилна жилищна сграда в град Симеоновград"
Свързана преписка
11.04.2016г.
25.04.2016г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
000638-2016-0009
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Избор на изпълнител за допълнителна услуга за aвторски надзор при строителство на обект: "Основен ремонт на стоманен мост над р.Марица в гр.Симеоновград"
Свързана преписка
25.04.2016г.