Сряда 22, Май 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 10.06.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2020-0008
Описание на поръчката: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ДВОРА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Вид на процедурата: Публично състезание