Понеделник 27, Май 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
14.12.2022г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за строителство на обект:1. Доставка и монтаж на автоматична мобилна станция за подготовка и филтриране на питейна вода, с максимални размери (Д/Ш/В): 6,15 м. / 2,45 м. / 2,60 м., в ПИ 73208.21.117, по КККР на с. Троян, общ. Симеоновград, обл. Хасково 2. Доставка и монтаж на автоматична мобилна станция за подготовка и филтриране на питейна вода, с максимални размери (Д/Ш/В): 6,15 м. / 2,45 м. / 2,60 м., в ПИ 65721.90.359, по КККР на с. Свирково, м. Юртлука, общ. Симеоновград, обл. Хасково 3. Доставка и монтаж на автоматична мобилна станция за подготовка и филтриране на питейна вода, с максимални размери (Д/Ш/В): 6,15 м. / 2,45 м. / 2,60 м., в ПИ 51010.33.98, по КККР на с.Навъсен, м. „Златкова чешма“, общ. Симеоновград, обл. Хасково.
Свързана преписка
14.12.2022г.
14.12.2022г. Вид на процедурата:
пазарни консултации
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за строителство на обект:"Подмяна на хранителен водопровод: от водоем Свирково до село Свирково и от водоем Навъсен до село Навъсен, общ.Симеоновград"
Свързана преписка
14.12.2022г.
12.06.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на горски пътища на територията на община Симеоновград“
Свързана преписка
12.06.2020г.
12.06.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0009
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград”
Свързана преписка
12.06.2020г.
10.06.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №6
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
”Предоставяне на услуги със строителна техника по почистване на локални замърсявания и/или нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград”
Свързана преписка
10.06.2020г.
10.06.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0008
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ДВОРА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
10.06.2020г.
05.06.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №5
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на изкуствени неравности на републикански път III-554 „Симеоновград – Харманли“ в гр. Симеоновград /по ул.Роза и Крайречен булевард/“
Свързана преписка
05.06.2020г.
15.05.2020г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0007
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Реконструкция и рехабилитация на участък от улица "Генерал Скобелев" от о.т. 143 до о.т.148 в гр.Симеоновград"
Свързана преписка
15.05.2020г.