Сряда 22, Май 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 14.12.2022г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за строителство на обект:1. Доставка и монтаж на автоматична мобилна станция за подготовка и филтриране на питейна вода, с максимални размери (Д/Ш/В): 6,15 м. / 2,45 м. / 2,60 м., в ПИ 73208.21.117, по КККР на с. Троян, общ. Симеоновград, обл. Хасково 2. Доставка и монтаж на автоматична мобилна станция за подготовка и филтриране на питейна вода, с максимални размери (Д/Ш/В): 6,15 м. / 2,45 м. / 2,60 м., в ПИ 65721.90.359, по КККР на с. Свирково, м. Юртлука, общ. Симеоновград, обл. Хасково 3. Доставка и монтаж на автоматична мобилна станция за подготовка и филтриране на питейна вода, с максимални размери (Д/Ш/В): 6,15 м. / 2,45 м. / 2,60 м., в ПИ 51010.33.98, по КККР на с.Навъсен, м. „Златкова чешма“, общ. Симеоновград, обл. Хасково.
Вид на процедурата: Пазарни консултации