Сряда 22, Май 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 10.06.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: ”Предоставяне на услуги със строителна техника по почистване на локални замърсявания и/или нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград”
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява №6