Сряда 22, Май 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
09.04.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
000638-2020-0006
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици в гр. Симеоновград“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Първи етап:„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици: ул.”Драва”, ул.”Тутракан”, ул.” Генерал Столетов”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Шейновска”, ул.” Ал.Стамболийски”; Обособена позиция 2 - Втори етап:„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици: ул.”Г.С.Бенковски”, ул.”Ст.Караджа”, ул.”П.Евтимий”, ул.”Я.Сакъзов”
Свързана преписка
09.04.2020г.
31.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0005
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изпълнение на СМР за обект: „Ремонт на средно училище „Свети Климент Охридски гр. Симеоновград"
Свързана преписка
31.03.2020г.
27.03.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №4
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Доставка на един брой употребяван лек автомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа-община Симеоновград“
Свързана преписка
27.03.2020г.
20.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0004
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
“Основен ремонт на обекти по следните обособени позиции“: Обособена позиция №1. „Основен ремонт на двуетажна масивна сграда и благоустрояване на УПИ XII-1108, кв.42, Симеоновград; Обособена позиция №2. „Основен ремонт на покрив кметство с.Дряново“.
Свързана преписка
20.03.2020г.
20.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0003
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „АВАРИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЦА ОТ О.Т. 1+87 М. ДО О.Т. 64 В С.ТРОЯН“ ОБЩ. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
20.03.2020г.
06.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0002
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: “ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАСИВНА СГРАДА – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ОФИС СГРАДА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
06.03.2020г.
27.02.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №3
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изготвяне на работни проекти и упражняване на авторски надзор по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект “Аварийна реконструкция на мост над река „Луда Яна”, с. Троян, общ.Симеоновград“; Обособена позиция № 2 - Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект .„Подмяна на хранителен водопровод: от водоем Свирково до село Свирково и от водоем Навъсен до село Навъсен, общ.Симеоновград“
Свързана преписка
27.02.2020г.
26.02.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №2
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на един брой употребяван товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж-община Симеоновград
Свързана преписка
26.02.2020г.