Сряда 22, Май 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
26.02.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №1
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на други дейности по селско и горско стопанство-община Симеоновград“
Свързана преписка
26.02.2020г.
19.02.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0001
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ УЛИЦА „ГЕН. СКОБЕЛЕВ“ ОТ О.Т. 143 ДО О.Т. 148 В ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
19.02.2020г.
17.01.2020г. Вид на процедурата:
Покана по чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП за предоставяне на оферта
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Изпълнение на строителен надзор при реализация на строително-монтажни работи на обект: "Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ "Отец Паисий", гр.Симеоновград
Свързана преписка
17.01.2020г.
30.10.2019г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №4
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
”Доставка на хранителни стоки за детски заведения и домашен социален патронаж в община Симеоновград за 2020 г.”
Свързана преписка
30.10.2019г.
24.09.2019г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2019-0008
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обезманганителна пречиствателна станция за питейни води за град Симеоновград“.
Свързана преписка
24.09.2019г.
19.09.2019г. Вид на процедурата:
Обява №3
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изпълнение на строителен надзор при реализация на строително-монтажните работи на обект: "Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паисий“, гр.Симеоновград”
Свързана преписка
19.09.2019г.
17.09.2019г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2019-0006
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ДВОРА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
17.09.2019г.
10.09.2019г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал,2 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения с индикативна цена за предстояща обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обезманганителна пречиствателна станция за питейни води за град Симеоновград“.
Свързана преписка
10.09.2019г.